Chia sẻ

Ngày 25/12/2020 diễn ra Chương trình đào tạo hội nhập với sự tham gia của hơn 20 cán bộ nhân viên (CBNV) mới gia nhập Tập đoàn. Điểm mới của chương trình hội nhập cuối năm chính là bên cạnh các thông tin tổng quan về tập đoàn và bộ từ điển hành vi cốt lõi GenEco, học viên được đào tạo các kiến thức về Công trình Xanh trực tiếp tại dự án Nhà ở Xã hội Ecohome 3.

http://thelab.es/?malinki=conocer-gente-sevilla&63c=23 Mở đầu chương trình, CBNV tập kết tại Tòa nhà Ecolife Capitol và di chuyển đến Ecohome 3 để tham quan và học hỏi về Công trình Xanh dưới sự dẫn dắt, giới thiệu từ anh Trịnh Tùng Bách – Giám đốc TT Nghiên cứu  & Ứng dụng.

Morsang-sur-Orge

Học viên quan sát về cảnh quan và giao lưu chia sẻ với Khách mời – Anh Trịnh Tùng Bách (GĐ Ban nghiên cứu ứng dụng)

Kết thúc hoạt động tham quan, học viên trở về với lớp học tại Tòa nhà Ecolife Capitol. Tại đây, cả lớp được chia thành nhóm, mỗi nhóm gồm nhiều CBNV đến từ các lĩnh vực và mảng việc khác nhau trong tập đoàn để đảm bảo việc chia sẻ, giao lưu, kết nối giữa các đơn vị.

Chị Trần Thị Vinh (Phụ trách Đào tạo và Văn hóa) chia sẻ về định hướng, mục tiêu và sứ mệnh của tổ chức, hệ sinh Thái xanh mà CHG đang phát triển và chính sách nhân sự nhằm giúp học viên hiểu tổng quan, đầy đủ về Tập đoàn.

Tiếp nối, Chị Lê Thị Thanh Vân – Giám đốc Nhân sự chia sẻ về GenEco và bộ từ điển hành vi cốt lõi nhằm giúp CBNV có thể ứng dụng hiệu quả vào công việc

Tại đây các nhóm lần lượt thảo luận và trình bày các ý kiến để hoàn thiện kiến thức về bộ gen Văn hóa của Tập đoàn.

Học viên được chia sẻ về GenEco

Các nhóm học viên thảo luận sôi nổi

Kết thúc chương trình, các học viên đã cùng gắn kết qua hoạt động tìm hiểu và đồng ca bài Tập đoàn ca (Bài hát của Tập đoàn) và hô vang khẩu hiệu “Kiến tạo cuộc sống Xanh”.

Chương trình đào tạo hội nhập cấp Tập đoàn được Ban nhân sự chủ trì triển khai định kỳ cho tất cả CBNV mới trên toàn hệ thống, giúp CBNV hiểu hơn về Con đường phát triển – Văn hóa – Sản phẩm Dịch vụ – Con Người – Hệ thống Capital House, từ đó ứng dụng hiệu quả vào công việc, để đồng hành phát triển cùng Tập đoàn.