Chia sẻ

31/3/2019 – 31/3/2021 – Ngôi trường Genesis với sứ mệnh Vun đắp tương lai xanh đã tròn hai tuổi.

Hai năm vừa qua đánh dấu những nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm giáo dục tại ngôi trường xanh. Với mong muốn xây dựng một cộng đồng giáo dục bền vững để đồng hành cùng các con học sinh trở thành những công dân xanh sống cân bằng và hạnh phúc, Genesis School hy vọng và tin tưởng sẽ luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tập đoàn Capital House, các đơn vị thành viên, Quý phụ huynh, Quý đối tác cũng như cộng đồng.

Trong năm học thứ ba này, Genesis School sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để tạo ra những kết nối giá trị, tiên phong và kiên trì theo đuổi con đường giáo dục xanh bền vững.