CAPITAL HOUSE
Kiến tạo Cuộc sống Xanh

Chiếc lá muốn xanh phải tự mình quang hợp. Nhờ ánh sáng, hành trình quang hợp đó mang tới sự sống trong lành.
Với khát vọng trở thành thương hiệu tiên phong trong Kiến tạo cuộc sống xanh, Capital House luôn nỗ lực không ngừng, tạo ra nhiều lợi ích cho cộng đồng, ươm mầm cho những giá trị nhân văn được bảo tồn và phát triển.

Lĩnh vực kinh doanh

Bất động sản

Bất động sản là lĩnh vực trọng tâm của Capital House, hướng tới Kiến tạo cuộc sống xanh.

Xem chi tiết

Giáo dục

Ươm mầm thế hệ Xanh tương lai của người Việt.
“Một trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện, một nhân cách tốt sẽ nảy nở trong một môi trường thân thiện và chuẩn mực”.

Xem chi tiết

Dịch vụ

Mang phong cách sống Xanh tới từng dự án.
“Đặt khách hàng là trọng tâm, phục vụ bằng cả trái tim, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự thành công”.

Xem chi tiết

Năng lượng

Sử dụng các loại năng lượng xanh/ năng lượng tái tạo tại công trình Bất động sản.

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về Capital House

Hãy tải Profile mới nhất của chúng tôi nhé.

Profile Capital House 2021