Tiên phong phát triển công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế

TOP 1 doanh nghiệp phát triển công trình xanh
+10 Chứng chỉ xanh quốc tế EDGE & LOTUS
+09 DỰ ÁN quy mô trên toàn quốc
+40 Bằng khen/Giải thưởng/Chứng chỉ quốc gia và quốc tế về phát triển công trình xanh.

Thành tựu Xanh đáng tự hào

Dòng sản phẩm

Dự án

Diện tích đất
50 Hecta
Nhà mặt phố
436 căn
Nhà phố vườn
93 căn
Nhà liền kề
263 căn
Biệt thự đơn lập
130 căn
Biệt thự song lập
62 căn
Diện tích đất
12,321m2
Mật độ xây dựng
40.1-40.3%
Tổng số căn hộ
1,456 căn
Năm khởi công
2018
Năm bàn giao
2020
Diện tích đất
46.034 m2
Mật độ xây dựng
34%
Tổng số căn hộ
1.380 căn
Năm thi công
2019
Năm bàn giao
2022
Diện tích đất
7.333 m2
Mật độ xây dựng
59,5 %
Tổng số căn hộ
694 căn
Năm khởi công
2019
Năm Bàn giao
2021
Diện tích đất
50 Hecta
Nhà mặt phố
436 căn
Nhà phố vườn
93 căn
Nhà liền kề
263 căn
Biệt thự đơn lập
130 căn
Biệt thự song lập
62 căn
Diện tích đất
46.034 m2
Mật độ xây dựng
34%
Tổng số căn hộ
1.380 căn
Năm thi công
2019
Năm bàn giao
2022
Diện tích đất
10.622m2
Mật độ xây dựng
59,5%
Tổng số căn hộ
760 căn
Năm khởi công
2014
Năm bàn giao
2016
Diện tích đất
7.333 m2
Mật độ xây dựng
59,5 %
Tổng số căn hộ
694 căn
Năm khởi công
2019
Năm Bàn giao
2021
Diện tích đất
8.000 m2
Mật độ xây dựng
36%
Tổng số căn hộ
600 căn
Năm khởi công
2015
Năm bàn giao
2017
Diện tích đất
50 Hecta
Nhà mặt phố
436 căn
Nhà phố vườn
93 căn
Nhà liền kề
263 căn
Biệt thự đơn lập
130 căn
Biệt thự song lập
62 căn
Diện tích đất
12,321m2
Mật độ xây dựng
40.1-40.3%
Tổng số căn hộ
1,456 căn
Năm khởi công
2018
Năm bàn giao
2020
Diện tích đất
46.034 m2
Mật độ xây dựng
34%
Tổng số căn hộ
1.380 căn
Năm thi công
2019
Năm bàn giao
2022
Diện tích đất
7.333 m2
Mật độ xây dựng
59,5 %
Tổng số căn hộ
694 căn
Năm khởi công
2019
Năm Bàn giao
2021
Diện tích đất
17.909 m2
Mật độ xây dựng
35%
Tổng số căn hộ
930 căn
Năm khởi công
2013
Năm bàn giao
2014
Diện tích đất
15.778m2
Mật độ xây dựng
38,83%
Tổng số căn hộ
980 căn
Năm khởi công
2014
Năm Bàn giao
2017
Diện tích đất
8.142 m2
Mật độ xây dựng
40%
Tổng số căn hộ
600 căn
Năm khởi công
2016
Năm bàn giao
2018
Diện tích đất
10.622m2
Mật độ xây dựng
59,5%
Tổng số căn hộ
760 căn
Năm khởi công
2014
Năm bàn giao
2016
Diện tích đất
8.000 m2
Mật độ xây dựng
36%
Tổng số căn hộ
600 căn
Năm khởi công
2015
Năm bàn giao
2017

Đăng ký nhận tư vấn