Giáo dục xanh

Ra đời từ năm 2014, Eco Education đã và đang có những bước tiến vững chắc, định hình và từng bước xây dựng thành công hệ thống giáo dục Xanh tiên tiến và giàu nhân văn.

Chương trình nhằm bồi dưỡng cho trẻ em kiến thức, giá trị và kỹ năng cần thiết để truyền cảm hứng cho các quyết định và hành động lành mạnh về sinh thái.

Mục tiêu giáo dục xanh

Hệ thống giáo dục

Trường học

Các cấp học
Mầm non, Tiểu học, THPT
Trường học xanh
đầu tiên tại Việt Nam
Định hướng theo 17 mục tiêu phát triển
của Liên Hợp quốc (SDGs)
Định hướng theo 17 mục tiêu phát triển
của Liên Hợp quốc (SDGs)
Loại hình trường
Trường tư thục Chất lượng cao
Hotline
0918-422-552
Học phí
2.200.000 – 3.400.000 đ
Tuyển sinh
18 tháng – 5 tuổi
Loại hình trường
Trường tư thục Chất lượng cao
Hotline
0868-099-797
Học phí
2.200.000 đ – 3.850.000 đ
Tuyển sinh
18 tháng đến 5 tuổi
Loại hình trường
Trường tư thục Chất lượng cao
Hotline
086-686-0330
Học phí
3,850,000 đ
Tuyển sinh
Từ 18 tháng đến 5 tuổi
Loại hình trường
Trường tư thục Chất lượng cao
Hotline
09-4884-2332
Học phí
4.000.000 đ
Tuyển sinh
Từ 12 tháng đến 5 tuổi
Các cấp học
Mầm non, Tiểu học
Trường học xanh
đầu tiên tại Việt Nam
Định hướng theo 17 mục tiêu phát triển
của Liên Hợp quốc (SDGs)
Loại hình trường
Trường tư thục
Điện thoại
(091) 972-2332
Học phí
2.100.000 đ – 3.500.000 đ
Dịch vụ
Đón muộn
Dịch vụ
Trông thứ 7
Loại hình trường
Trường tư thục
Nhận trẻ từ
18 tháng – 60 tháng
Học phí
4.000.000 đ – 6.000.000 đ
Số bé cần tuyển
20

Tin tức