Tầm nhìn bền vững

Tại Capital House, chúng tôi quan niệm rằng một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả là một doanh nghiệp có khả năng tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên liên quan.
Chiến lược phát triển của Capital House là đảm bảo sự cân bằng và hài hòa giữa các bên: một là phát triển nhân sự bền vững, hai là bảo vệ môi trường, ba là trách nhiệm xã hội.

Thành tựu Xanh đáng tự hào

Câu chuyện xanh

Công trình Xanh không còn là khái niệm mới trên thế giới nữa khi mà đã từ lâu, rất nhiều nước đã có hệ thống đánh giá công trình Xanh riêng và phù hợp. Bộ công cụ đánh giá công trình Xanh đầu tiên trên thế giới là BREEAM từ Anh Quốc đã xuất hiện năm 1990 và hiện nay đã có rất nhiều bộ công cụ nổi tiếng và uy tín xuất hiện tại Việt Nam…

Xem thêm

Định hướng xanh

Xu thế Xanh và bền vững tiếp tục là kim chỉ nam cho sự phát triển của CHG. Với lõi Bất động sản Xanh, CHG đang tập trung phát triển các giá trị Xanh xoay quanh trục này: Năng lượng Xanh, Giáo dục Xanh, Vận hành Xanh, Xây dựng Xanh…

Xem thêm

Tin tức

Một số giải thưởng xanh

Edge Certificate

LOTUS Interiors

Green Building

Edge Certificate