Tổng quan

http://larinconadadetajo.es/?typoy=mujer-que-busca-hombre-mendoza&145=64 Chủ sở hữu dự án: Capital House (Thủ Đô JSC)
Tổng diện tích: 17.909 m2
Vị trí: Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

930 căn

Tổng số căn hộ

2013

Năm khởi công

2015

năm bàn giao

314 tiện nghi, hiện đại, thông minh

Khởi công 2013

Đăng ký nhận tư vấn