Tổng quan

Chủ sở hữu dự án: Capital House (Thủ Đô JSC)
Tổng diện tích: 15.778 m2
Vị trí: Tân Xuân - Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội

38.83 %

Mật độ xây dựng

980 căn

Tổng số căn hộ

2014

Năm khởi công

2017

Năm bàn giao

2 tòa 17 tầng

Khởi công 2014

Đăng ký nhận tư vấn