Tổng quan

http://bligoo.com.ve/?kolko=como-conseguir-citas-en-internet&f80=f7 Chủ sở hữu dự án: Capital House (Thủ Đô JSC)
Tổng diện tích: 8.142 m2
Vị trí: Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

600 căn

Tổng số căn hộ

2016

Năm khởi công

2018

Năm bàn giao

Khởi công 2016

Đăng ký nhận tư vấn