Tổng quan

Chủ sở hữu dự án: Capital House (Thủ Đô JSC)
Tổng diện tích: 8.142 m2
Vị trí: Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội

40 %

Mật độ xây dựng

600 căn

Tổng số căn hộ

2016

Năm khởi công

2018

Năm bàn giao

Khởi công 2016

Đăng ký nhận tư vấn