Văn hóa tại Capital House

Nếu có khi nào chúng tôi được hỏi rằng: Bạn đang làm việc ở đâu thế?
Chắc chắn câu trả lời mà các bạn nhận được sẽ là: “Chúng tôi đang SỐNG ở Capital House!” Không chỉ là văn phòng chúng tôi xây dựng văn phòng Capital House thành nhà, ngôi nhà xanh chung cho tất cả mọi người.

Xem chi tiết

Các vị trí đang tuyển

Ứng tuyển ngay

Đừng ngần ngại ứng tuyển vào vị trí bạn cảm thấy phù hợp. Chúng tôi luôn có cho bạn cơ hội để thể hiện mình.