Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu Bất động sản tiên phong trong kiến tạo môi trường sống xanh cho cộng đồng.

Sứ mệnh

Capital House cam kết phát triển công trình xanh tiêu chuẩn quốc tế với giá hợp lý và dịch vụ tiện ích đồng bộ, bằng việc ứng dụng các giải pháp thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại.

TRÍ

Trí tuệ và sự sáng tạo là ánh sáng hải đăng dẫn đường kiến tạo tầm nhìn và sứ mệnh.

TÍN

Cam kết tôn trọng chuẩn mực đạo đức, giữ chữ tín, XÂY DỰNG NIỀM TIN trong mọi quan hệ, giao dịch với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

ĐỒNG

Phát huy tinh thần ĐỒNG LÒNG HIỆP SỨC hướng tới mục tiêu chung vì một tập thể vững mạnh.

TÂM

ĐẶT TRỌN TÂM trong mỗi hành động, xây dựng môi trường làm việc nhân văn và theo đuổi triết lý kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội.

KIÊN

Capital House KIÊN ĐỊNH với tầm nhìn và sứ mệnh, KIÊN CƯỜNG trước mọi thách thức và KIÊN NHẪN chinh phục mục tiêu.

Quá trình phát triển

Tìm hiểu về
Capital House

Download Profile mới nhất của chúng tôi để xem chi tiết.

Tải Profile 2021

Một số giải thưởng xanh

Edge Certificate

LOTUS Interiors

Green Building

Edge Certificate